Pedagogisch beleid

Als ouder of verzorger wil je er zeker van zijn dat je kind in goede handen is. Bij O’Neill SummerCamps zijn we ons er zeer bewust van dat wij een grote verantwoordelijkheid dragen. Het team van O’Neill SummerCamps is opgeleid in het bewaken van veiligheid.

Iedereen houdt zich aan vooraf vastgestelde afspraken en regels, zodat de deelnemers in een veilige omgeving zorgeloos van hun zomerkamp kunnen genieten. Mocht zich toch iets voordoen waarbij (medische) hulp van toepassing is, dan zorgen wij dat deze snel ter plaatse zal zijn. Dit geldt zowel voor de camping- als voor de strandlocatie.

Alcohol en drugs

O’Neill SummerCamps hanteert een zero tolerance drugsbeleid voor zowel de deelnemers als de instructeurs. Bij overtreding wordt de betreffende persoon of personen direct van het kampterrein verwijderd. Ook alcoholgebruik is bij de deelnemers niet toegestaan en voor de crew geldt een limiet van de wettelijk toegestane hoeveelheid van 1 alcoholisch drankje, zodat de crew te allen tijde de verantwoordelijkheid kan nemen.

Heimwee

De surfinstructeur is tevens de begeleider van het kamp. Door continu bij de kinderen aanwezig te zijn worden bijvoorbeeld tekenen van heimwee snel herkend. Het team van O’Neill SummerCamps ziet vaak in één oogopslag wie goed met wie kan opschieten. Zij zorgen ervoor dat deze kinderen met elkaar in contact komen, om zo een ontspannen en fijne sfeer te creëren.

Pesten

Ons team is 24/7 aanwezig met de deelnemers. Mocht er sprake zijn van pestgedrag dan kunnen wij dit snel signaleren. Ook hebben we iedere dag overleg en een overdracht, zodat wij dit als team direct op gepaste manier kunnen oplossen. Ons team heeft naast een sportopleiding ook ervaring met werken met jongeren.